Türkiye VDS

Virtual Private Server, bir sunucunun fiziksel donanımının mantıksal olarak bölümlenmesi sonucu ortaya çıkan her bir sanal sunucuya verilen genel addır.

VDS 1


1 x


1 GB Memory


20GB SSD Disk


Limitsiz Trafik


Gelişmiş Koruma!

VDS 2

3 Core vCPU


4GB Memory


40GB SSD Disk


2000GB Trafik


Gelişmiş Koruma!

VDS 3

4 Core vCPU


8GB Memory


80GB SSD Disk


3000GB Trafik


Gelişmiş Koruma!